Bảng mã lỗi điều hòa SAMSUNG

Chủ nhật - 15/02/2015 20:03

Bảng mã lỗi điều hòa SAMSUNG

Bảng mã lỗi máy lạnh Samsung

1

Mã lỗi: E1

- Giải thích và kiểm tra điểm = dàn lạnh nhiệt điện trở phòng lỗi - Mở hoặc đóng mạch - Kiểm tra và thay thế nếu cần thiết

Operation = Yes Hoạt động = Có

Flashing Display Timer = Yes Màn hình nhấp nháy Timer = Có

Mã lỗi: E2

- Giải thích và kiểm tra điểm = dàn lạnh ống nhiệt điện trở lỗi - - Open hay bị đóng mạch - Kiểm tra và thay thế nếu cần thiết

Operation = Hoạt động

Flashing Display Timer = Màn hình nhấp nháy Timer =

Turbo = Yes Turbo = Có

Mã lỗi: E3

- Giải thích và kiểm tra điểm = dàn lạnh quạt trục trặc động cơ - Kiểm tra và thay thế nếu cần thiết

Operation = Hoạt động

Flashing Display Timer = Yes Màn hình nhấp nháy Timer = Có

Turbo = Yes Turbo = Có

Mã lỗi: E6

- Giải thích và kiểm tra điểm = EPROM lỗi - Kiểm tra và thay thế nếu cần PCB

Operation = Yes Hoạt động = Có

Flashing Display Timer = Yes Màn hình nhấp nháy Timer = Có

Turbo = Yes Turbo = Có

LED Display = Flashing LED hiển thị = Flashing

- Giải thích và kiểm tra điểm = Tùy chọn mã lỗi - Kiểm tra và mã mới đầu vào tùy chọn này nếu cần thiết thông qua điều khiển từ xa không dây

Operation = Yes Hoạt động = Có

Flashing Display Timer = Màn hình nhấp nháy Timer =

Turbo = Yes Turbo = Có

LED Display = LED hiển thị =

- Giải thích và kiểm tra điểm = ngoài trời đơn vị nhiệt độ cảm biến - Mở hoặc đóng mạch - Kiểm tra và thay thế nếu cần thiết

Outdoor Unit Đơn vị ngoài trời

Mã lỗi:  Er - E1

- Giải thích và kiểm tra điểm = phòng đơn vị cảm biến nhiệt độ trong nhà lỗi (mở / tắt) - Kiểm tra và thay thế nếu cần thiết

Mã lỗi: Er - E5

- Giải thích và kiểm tra điểm = trong nhà trao đổi nhiệt đơn vị ra lỗi cảm biến nhiệt độ (mở / tắt) - Kiểm tra và thay thế nếu cần thiế

Mã lỗi: Er - 05

- Giải thích và kiểm tra điểm = trong nhà trao đổi nhiệt đơn vị do lỗi cảm biến nhiệt độ (mở / tắt) - Kiểm tra và thay thế nếu cần thiết

Mã lỗi: Er - 06

- Giải thích và kiểm tra điểm = EPROM lỗi - Kiểm tra và thay thế nếu cần PCB

Mã lỗi: Er - 09

- Giải thích và kiểm tra điểm = Tùy chọn mã lỗi - Kiểm tra và mã mới đầu vào tùy chọn này nếu cần thiết thông qua điều khiển từ xa không dây

Mã lỗi: E3 - 01

- Giải thích và kiểm tra điểm = trong nhà có động cơ trục trặc Fan hâm mộ và cáp - Kiểm tra và thay thế nếu cần thiết

Mã lỗi:  Er - 01

- Giải thích và kiểm tra điểm = Thông báo lỗi giữa các đơn vị trong nhà và đơn vị ngoài trời

Mã lỗi:  Er - 11

- Giải thích và kiểm tra điểm = bất thường gia tăng hoạt động hiện tại

Mã lỗi: Er - 12

- Giải thích và kiểm tra điểm = bất thường tăng nhiệt độ OLP

Mã lỗi: Er - 13

- Giải thích và kiểm tra điểm = bất thường gia tăng của nhiệt độ xả

Mã lỗi: Er - 14

- Giải thích và kiểm tra điểm = Trong hiện tại của Comp mạch IPM. Fan Quạt

Mã lỗi: Er - 15

- Giải thích và kiểm tra điểm = bất thường gia tăng của nhiệt độ tản nhiệt cổ động

Mã lỗi: Er - 10

- Giải thích và kiểm tra điểm = BLCD nén bắt đầu lỗi Comp. PCB, Comp wire PCB, Comp dây

Mã lỗi: Er - E6

- Giải thích và kiểm tra điểm = deice temp-cảm biến - Kiểm tra và thay thế nếu cần thiết

Mã lỗi: Er - 31

- Kiểm tra điểm = ngoài trời nhiệt độ Giải thích và cảm biến - Kiểm tra và thay thế nếu cần thiết

Mã lỗi: Er - 32

- Giải thích và kiểm tra điểm = xả temp-cảm biến - Kiểm tra và thay thế nếu cần thiết

Mã lỗi: Er - 33

- Giải thích và kiểm tra điểm = xả temp-cảm biến - Kiểm tra và thay thế nếu cần thiết

Mã lỗi: Er - 17

- Giải thích và kiểm tra điểm = Thông báo lỗi từ 2 micom trên PCB ngoài trời

Mã lỗi: Er - 36

- Giải thích và kiểm tra điểm = hiện tại cảm biến lỗi PCB - Kiểm tra và thay thế nếu cần thiết

Mã lỗi: Er - 37

- Giải thích và kiểm tra điểm = tản nhiệt, cảm biến nhiệt độ lỗi PCB - Kiểm tra và thay thế nếu cần thiết

Mã lỗi: Er - 38

- Giải thích và kiểm tra điểm = Điện áp cảm biến lỗi - Kiểm tra và thay thế nếu cần thiết

Inverter Unit Đơn vị Inverter

Mã lỗi:  E1 01

- Giải thích và kiểm tra điểm = Thông báo lỗi (trong nhà máy không thể nhận được dữ liệu) - Kiểm tra dây cáp

Mã lỗi: E1 02

- Giải thích và kiểm tra điểm = Thông báo lỗi (ngoài trời đơn vị không thể giao tiếp) - Kiểm tra địa chỉ

Mã lỗi: E1 21

- Giải thích và kiểm tra điểm = dàn lạnh cảm biến nhiệt độ phòng lỗi (mở / tắt) - Kiểm tra và thay thế nếu cần thiết

Mã lỗi: E1 22

- Giải thích và kiểm tra điểm = Indoor đơn vị cảm biến lỗi - thiết bị bốc hơi ống do lỗi cảm biến (mở / tắt) - Kiểm tra và thay thế nếu cần thiết

Mã lỗi: E1 23

- Giải thích và kiểm tra điểm = Indoor đơn vị cảm biến lỗi - thiết bị bốc hơi ống ra lỗi cảm biến (mở / tắt) - Kiểm tra và thay thế nếu cần thiết

Mã lỗi: E1 28

- Giải thích và kiểm tra điểm = Indoor đơn vị cảm biến lỗi - trong ống bay hơi cảm biến tách

Mã lỗi: E1 30

- Giải thích và kiểm tra điểm = dàn lạnh trao đổi nhiệt trong và ngoài bộ cảm biến nhiệt độ tách

Mã lỗi: E1 54

- Giải thích và kiểm tra điểm = dàn lạnh quạt hỏng

Mã lỗi: E1 61

- Giải thích và kiểm tra điểm = Nhiều hơn 2 đơn vị trong nhà mát mẻ và nhiệt đồng thời

Mã lỗi: E1 62

- Giải thích và kiểm tra điểm = EPROM lỗi

Mã lỗi: E1 63

- Giải thích và kiểm tra điểm = Tùy chọn cài đặt mã lỗi

Mã lỗi: E1 85

- Giải thích và kiểm tra điểm = cáp bỏ lỡ dây

Mã lỗi: E2 01

- Giải thích và kiểm tra điểm = Số lượng đơn vị trong nhà không phù hợp

Mã lỗi: E2 02

- Giải thích và kiểm tra điểm = Thông báo lỗi (ngoài trời không thể nhận được dữ liệu)

Mã lỗi: E2 03

- Giải thích và kiểm tra điểm = Thông báo lỗi giữa hai bộ vi điều khiển trên PCB ngoài trời

Mã lỗi: E2 21

- Giải thích và kiểm tra điểm = ngoài trời nhiệt độ cảm biến lỗi (viết tắt / mở) - Kiểm tra và thay thế nếu cần thiết

Mã lỗi: E2 37

- Giải thích và kiểm tra điểm = ngưng cảm biến nhiệt độ lỗi (viết tắt / mở) - Kiểm tra và thay thế nếu cần thiết

Mã lỗi: E2 46

- Giải thích và kiểm tra điểm = ngưng nhiệt độ cảm biến tách

Mã lỗi: E2 51

- Giải thích và kiểm tra điểm = Dầu khí xả cảm biến lỗi (viết tắt / mở) - Kiểm tra và thay thế nếu cần thiết

Mã lỗi: E2 59

- Giải thích và kiểm tra điểm = ngoài trời đơn vị lỗi

Mã lỗi: E2 60

-  Giải thích và kiểm tra điểm = Dầu khí xả cảm biến lỗi (viết tắt / mở) - Kiểm tra và thay thế nếu cần thiết

Mã lỗi: E2 61

- Giải thích và kiểm tra điểm = Dầu khí xả cảm biến tách

Mã lỗi: E3 20

-  Giải thích và kiểm tra điểm = nén OLP cảm biến lỗi (viết tắt / mở) - Kiểm tra và thay thế nếu cần thiết

Mã lỗi: E4 01

- Giải thích và kiểm tra điểm = dàn lạnh trao đổi nhiệt và ngừng máy nén lạnh (nhiệt độ)

Mã lỗi: E4 04

- Giải thích và kiểm tra điểm = ngoài trời đơn vị quá tải và ngừng máy nén (kiểm soát bảo vệ chế độ sưởi ấm)

Mã lỗi: E4 16

- Giải thích và kiểm tra đơn vị điểm = ngoài trời nhiệt độ cao và ngừng xả nén (nhiệt độ)

Mã lỗi: E4 19

- Giải thích và kiểm tra điểm = ngoài trời đơn vị EEV mở lỗi (tự chẩn đoán) - Kiểm tra và thay thế nếu cần thiết

Mã lỗi: E4 22

- Giải thích và kiểm tra điểm = ngoài trời đơn vị EEV đóng lỗi (tự chẩn đoán) - Kiểm tra và thay thế nếu cần thiết

Mã lỗi: E4 40

- Giải thích và kiểm tra điểm = nhiệt độ cao (trên 30 ° C) của chế độ ngoài trời như sưởi ấm

Mã lỗi: E4 41

-  Giải thích và kiểm tra điểm = nhiệt độ thấp (dưới -5 ° C) của chế độ làm mát trong nhà như

Mã lỗi: E4 60

- Giải thích và kiểm tra điểm = sai kết nối giữa truyền thông và cáp điện

Mã lỗi: E4 61

- Giải thích và kiểm tra điểm = Inverter bắt đầu suy nén (5 lần)

Mã lỗi: E4 62

- Giải thích và kiểm tra điểm = nén chuyến đi bởi hiện kiểm soát giới hạn đầu vào

Mã lỗi: E4 63

- Giải thích và kiểm tra điểm = nén chuyến đi của OLP kiểm soát nhiệt độ giới hạn

Mã lỗi: E4 64

- Giải thích và kiểm tra điểm = Dầu khí hiện hành bảo vệ đỉnh cao

Mã lỗi: E4 65

- Giải thích và kiểm tra điểm = Dầu khí bảo vệ quá tải bởi hiện tại

Mã lỗi: E4 66

- Giải thích và kiểm tra điểm = liên kết điện áp lỗi-DC (dưới 150V hoặc 410V hơn)

Mã lỗi: E4 67

- Giải thích và kiểm tra điểm = nén quay lỗi

Mã lỗi: E4 68

- Giải thích và kiểm tra điểm = hiện tại cảm biến Kiểm tra lỗi và giải thích - Kiểm tra và thay thế nếu cần thiết

Mã lỗi: E4 69

- Giải thích và kiểm tra điểm = DC-link cảm biến điện áp lỗi - Kiểm tra và thay thế nếu cần thiết

Mã lỗi: E4 70

- Giải thích và kiểm tra điểm = Dầu khí bảo vệ quá tải - Kiểm tra tính chất làm lạnh và trao đổi nhiệt

Mã lỗi: E4 71

- Giải thích và kiểm tra điểm = EPROM lỗi - Kiểm tra và thay thế nếu cần PCB

Mã lỗi: E4 72

- Giải thích và kiểm tra điểm = AC dòng lỗi zero-qua mạch phát hiện - Kiểm tra nguồn điện

Mã lỗi: E5 54

- Giải thích và kiểm tra điểm = Không có lỗi môi chất lạnh (tự chẩn đoán) - Kiểm tra tính chất làm lạnh.

 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

dientuhy

dientuhungyen